CHƯƠNG TR̀NH TỔNG QUÁT

Số 2/ BTC/ ĐHVB XXII

 

Ban Tổ Chức trân trọng thông báo chương tŕnh tổng quát ba ngày Đại Hội Vơ Bị Kỳ Thứ XXII tại Orange County, California, Hoa Kỳ, từ ngày 26 đến 28/6/2020, như sau:

 

1. TIỀN ĐẠI HỘI XXII:

      Thứ Sáu 26/6/2020: 14:00 giờ - 16:00 giờ,

 

Địa điểm:

Hội Trường Saint Anselm Episcopal Church

13091 Galway St.

Garden Grove, CA. 92844

 

2. LỄ TRUY ĐIỆU TRUYỀN THỐNG TVBQGVN:

      Thứ Sáu 26/6/2020: 17:00 giờ - 21:00 giờ

Địa điểm:

Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ

Sid Goldstein Freedom Park

14180 All American Way

Westminster, CA 92683.

3. CÁC PHIÊN HỌP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CSVSQ:

      * Thứ Bảy 27/6/2020:

                  - 08:30 giờ - 10:00 giờ: Chào cờ sáng.

                  - 11:00 giờ - 15:00 giờ: Họp Đại Hội Đồng CSVSQ.

Địa điểm:

Hội Trường Westminster Civic Center

Số 8200 Westminster Blvd.

Westminster, CA 92683.

      * Chủ Nhật 28/6/2020: 11:00 giờ - 15:00 giờ: 

                  - Họp Đại Hội Đồng CSVSQ

                  - Bầu Tổng Hội Trưởng và Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn

Địa điểm:

Hội Trường Westminster Civic Center

Số 8200 Westminster Blvd.

Westminster, CA 92683.

 

4. DẠ TIỆC BẾ MẠC ĐẠI HỘI XXII:

                  Chủ Nhật 28/6/2020: 17:00 giờ - 23:00 giờ:

Địa điểm:

GOLDEN SEA RESTAURANT & BANQUET

Số 9802 Katella Ave.

Anaheim, CA 92804.

(714) 643-9890.

 

Ban Tổ Chức sẽ thông báo trên diễn đàn Vơ Bị và trên Website của Đại Hội XXII nếu có những thay đổi. Chân thành cám ơn quư NT, quư NĐ quư chị, quư bạn, và các anh chị TTNĐH.

                                                                                                                                         Westminster, ngày 5 tháng 11, 2019

TM Ban Tổ Chức Đại Hội XXII

Trưởng Ban,                                                                                                 

                                                                                                                                       

CSVSQ Nguyễn Hàm K25

ĐỒNG KÍNH GỬI:

- Ban Chấp Hành Tổng Hội “để kính tường”.

- Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát “để kính tường”.

- Các CSVSQ liên hệ “để thi hành”.

- Các BCH Liên Hội, Hội Vơ Bị “để thông báo”.

- Các đại diện khóa “để thông báo”.

- Các Đoàn PNLV “để thông báo”.

- Tổng Đoàn TTNĐH “để thông báo”.

- Hệ Thống Truyền Thông Tổng Hội “để phổ biến”.