TÂM THƯ

Số 3/ BTC/ ĐHVB XXII

 

Kính thưa quư Niên Trưởng, quư Chị, quư Niên Đệ, quư bạn và các anh chị Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu thân mến,

Năm 2018, Đại Hội Vơ Bị Kỳ Thứ XXI được tổ chức tại Nam California đă thành công rất tốt đẹp. Thời gian thấm thoát qua mau, nay đă gần đến hạn Tổng Hội lại sắp có dịp tổ chức Đại Hội kế tiếp cho kỳ thứ XXII vào năm 2020. Trong thời gian vừa qua một số địa phương đă t́nh nguyện nhận lănh việc tổ chức Đại Hội, nhưng gặp những điều kiện không thuận tiện đành phải trả lại công tác này cho Tổng Hội. Vì thế, một lần nữa Orange County, California lại được chỉ định làm địa điểm cho Đại Hội Võ Bị XXII.

Cá nhân chúng tôi được Hội Vơ Bị Nam Cali ủy thác vào chức vụ Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Kỳ thứ XXII này. Dù sức khỏe không được khả quan, nhưng v́ ḷng tin cậy của quư huynh đệ và trách nhiệm của một Cựu SVSQ, tôi không thể từ chối, và đă chấp nhận gánh vác nhiệm vụ này trong một hoàn cảnh có nhiều khó khăn và phức tạp, nhưng ḷng tràn đầy niềm tin vào tương lai tốt đẹp của Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN và tin tưởng rằng luôn luôn có sự yểm trợ, sát cánh đồng hành, góp sức đông đảo của quư NT, quư chị, quư NĐ, quư bạn và các anh chị TTNĐH.

Đại Hội Vơ Bị Toàn Cầu tổ chức mỗi hai năm, từ năm 1980 tính đến nay đă được hai mươi mốt kỳ và đă trở thành một truyền thống được bảo tồn, trân quư. Mục đích của Đại Hội là quy tụ tất cả các CSVSQ và gia đ́nh khắp năm châu bốn bể về sum họp, trong t́nh huynh đệ cùng xuất thân từ một mái trường Vơ Bị, nơi chốn của một thời gắn bó đầy kỷ niệm trong những ngày đầu đời quân ngũ. Cũng những người sĩ quan xuất thân từ trường Mẹ, khi phục vụ ngoài đơn vị, anh em d́u dắt nâng đỡ nhau, cùng chia xẻ ngọt bùi, cùng vào sinh ra tử nơi chiến trường khốc liệt, hiểm nghèo, hay cùng an ủi nhau qua những đắng cay tủi nhục nơi chốn đầy ải, lao tù của Cộng Sản VN. Những t́nh cảm này đă là sợi dây vô h́nh, thiêng liêng và mầu nhiệm, ràng buộc gắn bó Cựu SVSQ với nhau, không có điều ǵ có thể chia rẽ, ngăn cách.

Chấp hành chủ trương của Tổng Hội lúc nào cũng muốn sinh hoạt trong ḥa khí của một đại gia đ́nh Vơ Bị, cư xử với nhau bằng tinh thần tự trọng, trên kính dưới nhường, Ban Tổ Chức khẳng định chia rẽ là tự phân hóa, là tự đào hố chôn ḿnh, v́ đó chính là phương kế của kẻ thù. Thời gian qua, một số anh em v́ bất đồng ư kiến, hoặc v́ bận bịu nhiều công việc, nên đă vắng bóng không sinh hoạt cùng Tổng Hội, nay Đại Hội sắp tới là dịp để cùng đến với nhau, gặp gỡ lại bạn bè đồng môn thân quen.

Thời gian chẳng c̣n bao lâu nữa để c̣n nh́n thấy nhau, Ban Tổ Chức kêu gọi tất cả mọi người hăy bỏ qua những sự hiểu lầm nếu có trong quá khứ, nhân vô thập toàn, hăy tha thứ cho nhau, lấy chín bỏ làm mười. Xin hãy về đây, Đại Hội Võ Bị XXII, cùng nhau đoàn kết, xiết chặt tay nhau xây dựng lại một Tổng Hội Võ Bị vững mạnh, hầu có thể đối phó và tiêu diệt kẻ thù Cộng Sản đang áp đặt một chế độ độc tài man rợ dày xéo và đày đọa dân chúng trên đất nước quê hương yêu dấu của chúng ta.

TỔ QUỐC, DANH DỰ, VÀ TRÁCH NHIỆM là phương châm của Quân lực VNCH. Là một CSVSQ/TVBQGVN, cho dù lưu lạc ở phương trời nào, chúng ta cũng không quên hướng về quê cha đất tổ, nơi vẫn c̣n bị thống trị bởi chế độ độc tài, áp bức, trong đó quyền tự do tôn giáo và những quyền căn bản của con người không được tôn trọng.

Người CSVSQ cũng không quên điều tâm niệm thứ hai trong mười điều tâm niệm: “Danh Dự là kim chỉ nam hướng dẫn mọi hành động và suy tưởng của người Sinh Viên Sĩ Quan.” Danh dự là tâm điểm để đánh giá tư cách con người. Người không trọng danh dự có thể tán tận lương tâm, làm những điều trái với đạo lư, luân thường. Với người Cựu SVSQ, cho dù đến hôm nay, khi sức không c̣n kham nổi đoạn đường, nhưng người Cựu SVSQ vẫn tâm nguyện không thể đánh mất cái Danh Dự của ḿnh.

Trách nhiệm của người sĩ quan là lănh đạo và chỉ huy. Ngày nay tuy rằng trách nhiệm này đă không c̣n, không có súng đạn trên tay, nhưng trách nhiệm khả thi bây giờ là phải lưu truyền đến các thế hệ mai sau, cái dũng khí hào hùng, t́nh thương yêu quê hương dân tộc, và sự hy sinh dấn thân cho tha nhân.

Trở lại với Đại Hội Vơ Bị Kỳ Thứ XXII, xin được thay mặt Ban Tổ Chức để cám ơn những khích lệ của quư NT, quư chị, quư NĐ, quư bạn cùng các anh chị TTNĐH, cho dù ở vào một hoàn cảnh phức tạp, khó khăn, nhưng đa số ai cũng một ḷng háo hức mong cho đến ngày đại hội để được gặp lại những khuôn mặt thân quen và hơn thế nữa, đă hăng say, t́nh nguyện sẽ sát cánh cùng Ban Tổ Chức trong những công việc sắp tới phải làm.

Tập thể Vơ Bị, dưới sự điều hành của Tổng Hội, vẫn luôn là một tập thể bất khả phân, ḥa khí, bao dung, luôn luôn rộng mở, lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận tất cả CSVSQ, không v́ những bất đồng mà xa cách, chia rẽ.

Lấy Truyền Thống tốt đẹp của trường Mẹ để đối xử với đồng môn, đồng khóa, và lấy Danh Dự làm kim chỉ nam cho mọi hành động, chúng tôi rất trân trọng chọn chủ đề “Truyền Thống và Danh Dự” cho Đại Hội Vơ Bị Kỳ Thứ XXII của năm 2020, tại Orange County.

Một lần nữa, Đại Hội là của chung tất cả chúng ta, đại hội có thành công hay không là do sự tham gia, đóng góp về tinh thần cũng như vật chất của mọi người. Ban Tổ Chức xin quư NT, quư chị, quư NĐ, quư bạn và các anh chị TTNĐH sắp xếp thời gian, chuẩn bị phương tiện để cùng về tham dự đại hội thật đông đủ.

BTC xin được đón nhận những ư kiến đóng góp xây dựng của đại gia đ́nh Vơ Bị ở khắp mọi nơi trên thế giới, cũng như sự yểm trợ về tài chánh, công sức.

Mọi ư kiến, đóng góp xin gửi về địa chỉ như sau:

Ban Tài Chánh:

Trần Trí Quốc K27

Tel: 909-985-6368, E-mail: tran27147@yahoo.com.

Hoặc

Phan Văn Lộc K30

Tel: 626-534-1572, E-mail: locphank30@yahoo.com.

Trước khi dứt lời, xin được chân thành cảm tạ sự nhiệt thành yểm trợ của quư NT, quư chị, quư NĐ, quư bạn, và các anh chị TTNĐH. Hẹn gặp nhau trong ngày Đại Hội XXII tại Orange County, California.

Trân trọng kính chào.

Westminster, ngày 6 tháng 11, 2019

 TM Ban Tổ Chức Đại Hội XXII

 Trưởng Ban

 

 CSVSQ Nguyễn Hàm K25