PHOTO

 • IMG_0769.JPG
 • IMG_0771.JPG
 • IMG_0772.JPG
 • IMG_0773.JPG
 • IMG_0774.JPG
 • IMG_0775.JPG
 • IMG_0776.JPG
 • IMG_0777.JPG
 • IMG_0778.JPG
 • IMG_0779.JPG
 • IMG_0780.JPG
 • IMG_0781.JPG
 • IMG_0782.JPG
 • IMG_0783.JPG
 • IMG_0784.JPG
 • IMG_0785.JPG
 • IMG_0786.JPG
 • IMG_0787.JPG
 • IMG_0788.JPG
 • IMG_0789.JPG
 • IMG_0790.JPG
 • IMG_0791.JPG
 • IMG_0792.JPG
 • IMG_0793.JPG
 • IMG_0794.JPG
 • IMG_0795.JPG
 • IMG_0796.JPG
 • IMG_0797.JPG
 • IMG_0798.JPG
 • IMG_0799.JPG
 • IMG_0800.JPG
 • IMG_0801.JPG
 • IMG_0802.JPG
 • IMG_0803.JPG
 • IMG_0804.JPG
 • IMG_0806.JPG
 • IMG_0807.JPG
 • IMG_9460.JPG
 • IMG_9462.JPG
 • IMG_9463.JPG
 • IMG_9464.JPG
 • IMG_9465.JPG
 • IMG_9466.JPG
 • IMG_9467.JPG
 • IMG_9468.JPG
 • IMG_9469.JPG
 • IMG_9470.JPG
 • IMG_9471.JPG
 • IMG_9472.JPG
 • IMG_9473.JPG
 • IMG_9474.JPG
 • IMG_9475.JPG
 • IMG_9476.JPG
 • IMG_9477.JPG
 • IMG_9478.JPG
 • IMG_9479.JPG
 • IMG_9480.JPG
 • IMG_9481.JPG
 • IMG_9482.JPG
 • IMG_9483.JPG
 • IMG_9484.JPG
 • IMG_9485.JPG
 • IMG_9486.JPG
 • IMG_9487.JPG
 • IMG_9488.JPG
 • IMG_9489.JPG
 • IMG_9490.JPG
 • IMG_9491.JPG
 • IMG_9492.JPG
 • IMG_9493.JPG
 • IMG_9494.JPG
 • IMG_9495.JPG
 • IMG_9496.JPG
 • IMG_9497.JPG
 • IMG_9498.JPG
 • IMG_9499.JPG
 • IMG_9500.JPG
 • IMG_9501.JPG
 • IMG_9502.JPG
 • IMG_9503.JPG
 • IMG_9504.JPG
 • IMG_9505.JPG
 • IMG_9506.JPG
 • IMG_9507.JPG
 • IMG_9508.JPG
 • IMG_9509.JPG
 • IMG_9510.JPG
 • IMG_9511.JPG
 • IMG_9512.JPG
 • IMG_9513.JPG
 • IMG_9514.JPG
 • IMG_9515.JPG
 • IMG_9516.JPG
 • IMG_9517.JPG
 • IMG_9518.JPG
 • IMG_9519.JPG
 • IMG_9520.JPG
 • IMG_9521.JPG
 • IMG_9522.JPG
 • IMG_9523.JPG
 • IMG_9524.JPG
 • IMG_9525.JPG
 • IMG_9526.JPG
 • IMG_9527.JPG
 • IMG_9528.JPG
 • IMG_9529.JPG
 • IMG_9530.JPG
 • IMG_9531.JPG
 • IMG_9532.JPG
 • IMG_9533.JPG
 • IMG_9534.JPG
 • IMG_9535.JPG
 • IMG_9536.JPG
 • IMG_9537.JPG
 • IMG_9538.JPG
 • IMG_9539.JPG
 • IMG_9540.JPG
 • IMG_9541.JPG
 • IMG_9542.JPG
 • IMG_9543.JPG
 • IMG_9544.JPG
 • IMG_9545.JPG
 • IMG_9546.JPG
 • IMG_9547.JPG
 • IMG_9548.JPG
 • IMG_9549.JPG
 • IMG_9550.JPG
 • IMG_9551.JPG
 • IMG_9552.JPG
 • IMG_9553.JPG
 • IMG_9554.JPG
 • IMG_9555.JPG
 • IMG_9556.JPG
 • IMG_9557.JPG
 • IMG_9558.JPG
 • IMG_9559.JPG
 • IMG_9560.JPG
 • IMG_9561.JPG
 • IMG_9562.JPG
 • IMG_9564.JPG

LIÊN HỘI CỰU QUÂN NHÂN QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA

& CỘNG ĐỒNG NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT SACRAMENTO             

 

 BẢN LÊN TIẾNG

 

Về Bản Án khắc nghiệt xử Sáu Nhà Hoạt Động Dân Chủ Ôn Hòa tại Việt Nam                          

                                                                                 

NHẬN ĐỊNH

 

   Bạo quyền Cộng Sản Việt Nam đã mở phiên tòa ngụy tạo ngày 5 tháng 4 năm 2018 xử khắc nghiệt Sáu Nhà Sáng Lập Hội Anh  Em Dân Chủ  tại quốc nội. Nhà Cầm quyền CSVN đã dùng luật rừng, áp bức thô bạo, chà đạp Dân chủ và Nhân quyền lên toàn dân Việt Nam, trái với tinh thần Hiến Chương của Liên Hiệp Quốc.

    Phiên Tòa xử sáu Nhà Hoạt Động Dân Chủ Ôn Hòa tại Việt Nam diễn ra chỉ trong một ngày, với bản án rất nặng nề vô lý và bất công như sau:

 • Luật sư Nguyễn Văn Đài: 15 năm tù và 5 năm quản chế.
 • Mục sư Nguyễn Trung Tôn: 12 năm tù, và 3 năm quản chế.
 • Nhà báo Tự do Trương Minh Đức: 12 năm tù và 3 năm quản chế.
 • Ông Nguyễn Bắc Truyển: 11 năm tù và 3 năm quản chế.
 • Bà Lê Thu Hà: 9 năm tù và 2 năm quản chế.
 • Ông Phạm Văn Trội: 7 năm tù và 2 năm quản chế.

                                                                             

XÉT RẰNG

 

1/Sáu Nhà Họat Động Dân Chủ quốc nội chỉ cổ động ôn hòa, trong tinh thần nhân bản để đòi hỏi dân chủ và nhân quyền cho người dân Việt Nam, đã và đang sống lầm than khốn khổ dưới ách cai trị công an côn đồ, độc tài đảng trị, chuyên dùng bạo lực đàn áp dã man, cướp hết các quyền tự do căn bản của Người dân Việt Nam.                                                                                                                                            

2/ Bản án xét xử khắc nghiệt sáu Nhà Hoạt Động Dân Chủ nhằm khủng bố, đe dọa tiêu diệt tinh thần đấu tranh cho dân chủ nhân quyền của toàn dân là vi phạm những cam kết quốc tế mà CSVN đã ký kết, đồng thời đi ngược với  xu hướng tiến bộ, luật pháp các quốc gia trên thế giới và Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

 

VỚI LÝ DO CHÍNH ĐÁNG NÊU TRÊN ĐÂY, LIÊN HỘI CỰU QUÂN NHÂN/QLVNCH

& CỘNG ĐỒNG NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT SACRAMENTO ĐỒNG LÊN TIẾNG

 

1/ Cực lực lên án và phản đối nhà cầm quyền CSVN đã đê hèn làm tay sai Trung công, hèn với giặc mà ác với dân, đang chà đạp thô bạo tinh thân dân chủ và nhân quyền bằng hành động khủng bố sáu Nhà Hoạt Động Dân chủ qua các bản án xét xử khắc nghiệt,vô lý và bất công hôm ngày 5/4/2018.

 2/ Thỉnh cầu chính phủ Hoa kỳ, các quốc gia, các tổ chức quốc tế cùng Liên Hiệp Quốc vì tinh thần Dân Chủ và Nhân Quyền hãy can thiệp đòi hủy bỏ vô điều kiện bản án phi lý, áp bức đang chà đạp quyền căn bản làm người tại Việt Nam và trả tự do vô điều kiện cho các nhà đấu tranh dân chủ trong nước.

 Chúng tôi tha thiết mời gọi đồng bào trong và ngoài nước cùng nhau đoàn kết đấu tranh buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải tôn trọng Dân chủ và Nhân quyền của người dân đúng với Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Sacramento, ngày 30 tháng 4 năm 2018

 

LIÊN HỘI CỰU QUÂN NHÂN/QLVNCH SACRAMENTO

& CỘNG ĐỒNG NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT SACRAMENTO