HÀ NỘI, Việt Nam - Bộ trưởng Quốc phòng Robert M. Gates đã đáp máy bay hôm nay trong Việt Nam, nơi mà câu chuyện của một cuộc chiến tranh vừa qua với Hoa Kỳ đã nhạt dần như lãnh đạo ở đây một cách công khai tìm cách hỗ trợ của Mỹ để truy cập một ngày càng quyết đoán của Trung Quốc.